7.1.11. Samarbejdssekretariatet

Information og vejledning til arbejdspladserne samt afholdelse af kurser for samarbejdsudvalgene på statens arbejdspladser varetages af Samarbejdssekretariatet. Sekretariatet yder rådgivning, vejledning og undervisning til både ledelses- og medarbejderrepræsentanter på et partsneutralt grundlag. Der henvises til Samarbejdssekretariatets hjemmeside.