7.1.12. Samarbejdsnævnet

Samarbejdsnævnets opgave er at behandle og afgøre sager om fortolkning af og brud på aftalen, jf. samarbejdsaftalens § 13.

Samarbejdsnævnet sammensættes med ligelig repræsentation fra hver af samarbejdsaftalens parter. Formanden udpeges af Finansministeriet blandt nævnets medlemmer. Næstformanden udpeges af centralorganisationerne blandt nævnets medlemmer.

Oplysninger om Samarbejdsnævnet findes på: www.samarbejdssekretariatet.dk.

Det skal for god ordens skyld oplyses, at Samarbejdsnævnet ikke er tilknyttet Samarbejdssekretariatet, men blot deler hjemmeside.