7.1.3. Rammerne for samarbejdsudvalgets arbejde

Samarbejdsaftalen fastlægger rammerne for, hvordan samarbejdsudvalget skal samarbejde om arbejds- og personaleforhold, som hører under arbejdsgiverens ledelsesret, jf. samarbejdsaftalens § 2. Forhold, der er reguleret af kollektive overenskomster og aftaler, herunder løn- og ansættelsesvilkår, hører således ikke under samarbejdsudvalget. Ledelses- og medarbejderrepræsentanter i udvalget skal tage udgangspunkt i fælles interesser om forhold på arbejdspladsen.