34.2.1.2. Udlændinge

Personer uden dansk indfødsret, der ansættes på tilsvarende vilkår som tjenestemænd i henhold til § 58 c i Lbekg. 511 18/5 2017 om tjenestemænd (tjenestemandsloven) (TL), behandles i pensionsmæssig henseende som tjenestemænd, jf. TPL § 19, stk. 1.