34.2.1.2. Udlændinge

Personer uden dansk indfødsret, der ansættes på tilsvarende vilkår som tjenestemænd i henhold til TL § 58 c, behandles i pensionsmæssig henseende som tjenestemænd, jf. TPL § 19, stk. 1.