9.2.2.1. Hovedregel

Offentlighedslovens § 21 fastsætter særlige regler om aktindsigt i offentligt ansattes personalesager.

Efter offentlighedslovens § 21, skt. 1, er "sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste" undtaget fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 21, stk. 1.

Andre sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste er efter lovens § 21, stk. 2, som hovedregel heller ikke omfattet af retten til aktindsigt. Det vil typisk være sager, der oprettes ved en medarbejders tiltræden, og på hvilke der løbende lægges oplysninger om den pågældendes lønforhold, ferieregnskab, sygelister, personalebedømmelser mv., som udgangspunkt ikke er undergivet aktindsigt, jf. dog nedenfor.