22.1.3.5. Supplerende godtgørelse

Der udbetales en fast godtgørelse - supplerende godtgørelse - til dækning af en række uspecificerede udgifter, som normalt følger med en flytning, fx tæpper og gardiner, flytteskader, flytning af privat telefon mv. Godtgørelsen er uafhængig af de konkrete udgifter, der derfor ikke skal dokumenteres.

Den supplerende flyttegodtgørelse udbetales med den sats, der gælder på flyttetidspunktet.

Supplerende godtgørelse ydes med én sats, der svarer til den tidligere sats for gifte. Samtidig er satsen for enlige blevet afskaffet.

Den supplerende godtgørelse fordobles, hvis der er forløbet 3 år eller derunder siden sidste uansøgte forflyttelse.

Godtgørelsen reguleres hvert år pr. 1. januar på grundlag af nettoprisindekset for september.

Reguleringen af satserne vil fremgå af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære, jf. Skm. cirk. 19/01 2022 om regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2022.