22.1.3.12. Eksempler

Nedenfor beskrives typeeksempler, som illustrerer sammenhængen mellem de forskellige ydelser beskrevet ovenfor.

Eksempel 1

Medarbejderen, der er enlig, flytter sin bopæl til det nye tjenestested i Randers. Den pågældende opsiger sit lejemål i København og overtager en ny lejelejlighed i Randers.

Medarbejderen kan i henhold til flyttegodtgørelsesaftalen få godtgørelse for:

 • Besigtigelsesrejse til Randers forud for flytningen (mod dokumentation) – § 11, stk. 2
 • Befordringsudgifter i forbindelse med selve flytningen (mod dokumentation) – § 11, stk. 1
 • Indboets flytning (mod dokumentation) – § 12
 • Supplerende flyttegodtgørelse ved uansøgt forflyttelse (uden dokumentation) – § 13

Huslejetab, hvis den pågældende ikke har mulighed for at frigøre sig fra lejemålet samtidig med fraflytningen (mod dokumentation) – § 14

Eksempel 2

Medarbejderen, der er enlig, flytter sin bopæl til det nye tjenestested i Randers. Den pågældende har en andelslejlighed i København og flytter i en midlertidig bolig i Randers.

Medarbejderen kan i henhold til flyttegodtgørelsesaftalen få godtgørelse for:

 • Besigtigelsesrejse til Randers forud for flytningen (mod dokumentation) – § 11, stk. 2
 • Befordringsudgifter i forbindelse med selve flytningen (mod dokumentation) – § 11, stk. 1
 • Indboets flytning (mod dokumentation) – § 12
 • Supplerende flyttegodtgørelse ved uansøgt forflyttelse (uden dokumentation) – § 13

Hvis medarbejderen ikke har kunnet sælge sin andelsbolig i København kan medarbejdere i henhold til flyttegodtgørelsesaftalen tillige få godtgørelse for:

 • Enten huslejetab for andelsboligen i København (mod dokumentation) – § 14
 • eller udgifter til overnatning i midlertidig bolig i Randers (mod dokumentation) – § 16

Når boligen i København bliver solgt, kan medarbejderen tillige få godtgørelse for:

 • Handelsomkostninger ved salg af boligen i København (dokumenterede) – § 20, stk. 1-3
 • Supplerende godtgørelse (uden dokumentation) – § 20, stk. 4

Eksempel 3

Medarbejderen, der har ægtefælle og børn, kan ikke umiddelbart finde en egnet bolig ved det nye tjenestested i Randers. Medarbejderen flytter derfor til en midlertidig bolig i Randers, mens ægtefællen og børnene indtil videre bliver boende i huset i København.

Medarbejderen kan få godtgørelse for:

 • Besigtigelsesrejse til Randers forud for flytningen (mod dokumentation) – § 11, stk. 2
 • Befordringsudgifter i forbindelse med selve flytningen (mod dokumentation) – § 11, stk. 1
 • Indboets flytning (mod dokumentation) – § 12
 • Supplerende flyttegodtgørelse (uden dokumentation) – § 13
 • Udgifter ved dobbelt husførelse (mod dokumentation) – § 15
 • Udgifter til besøg hos familien én gang om ugen (mod dokumentation) – § 18

Medarbejderen kan vælge enten at få dækket første flytning eller få dækket udgifterne i forbindelse med den endelige flytning af indbo mv. til den permanente bolig på det nye tjenestested.

Når boligen i København bliver solgt, og hvis medarbejderen køber en ny bolig i Randers, kan den pågældende få godtgørelse for:

 • Indboets flytning (mod dokumentation) – § 12
 • Handelsomkostninger ved køb og salg af boliger (dokumenterede) – § 20, stk. 1-3
 • Supplerende godtgørelse (uden dokumentation) – § 20, stk. 4

Medarbejderen kan vælge enten at få dækket første flytning eller få dækket udgifterne i forbindelse med den endelige flytning af indbo mv. til den permanente bolig på det nye tjenestested.

Eksempel 4

Medarbejderen, der har ægtefælle og børn, flytter til det nye tjenestested i Randers. Medarbejderen sælger huset i København og flytter sammen med familien ind i en midlertidig bolig i Randers, mens de leder efter en passende bolig i Randers.

Medarbejderen kan få godtgørelse for:

 • Besigtigelsesrejse til Randers forud for flytningen (mod dokumentation) – § 11, stk. 2
 • Befordringsudgifter i forbindelse med selve flytningen (mod dokumentation) – § 11, stk. 1
 • Indboets flytning (mod dokumentation) – § 12
 • Supplerende flyttegodtgørelse (uden dokumentation) – § 13
 • Handelsomkostninger ved salget af huset i København (mod dokumentation) – § 20, stk. 1-3
 • Supplerende godtgørelse (uden dokumentation) – § 20, stk. 4.
 • Udgifter til opmagasinering af indbo indtil indflytning i passende bolig (mod dokumentation) – § 19.

Medarbejderen kan vælge enten at få dækket første flytning eller få dækket udgifterne i forbindelse med den endelige flytning af indbo mv. til den permanente bolig på det nye tjenestested.