22.1.1. Regelgrundlag

Reglerne om flyttegodtgørelse findes i aftale mellem Finansministeriet (tidligere Skatteministeriet), og centralorganisationerne (flyttegodtgørelsesaftalen), udsendt med Skm. cirk. 13/12 2022 om flyttegodtgørelse.

22.1.1.1. Formål

Aftalens formål er at dække merudgifter ved forflyttelse og i visse tilfælde, hvor der foretages flytning uden forbindelse med forflyttelse, jf. § 2 i flyttegodtgørelsesaftalen.