22.1.5. Ansøgt forflyttelse uden forbindelse med forfremmelse

22.1.5.1. Begreb

Ansøgt forflyttelse uden forbindelse med forfremmelse omfatter de situationer, hvor forflyttelsen hverken er omfattet af afsnit 22.1.3.1 eller afsnit 22.1.4.1.

Med ansøgt forflyttelse uden forbindelse med forfremmelse sidestilles forflyttelse, jf. flyttegodtgørelsesaftalens § 23, stk. 2, litra a-c

  • i tilknytning til en medarbejders tilbagekomst fra tjenestefrihed uden løn,
  • i tilknytning til en ugift medarbejders tilbagekomst efter værnepligtstjeneste, og
  • som disciplinærstraf.

22.1.5.2. Dækning

Der godtgøres 80 pct. af