22.3. Telefonudgifter

Aftalen om telefongodtgørelse og tjenestetelefoner er ophævet med virkning fra den 1. april 2002, jf. Fmst. cirk. 15/4 2002 om ophævelse af aftale om telefongodtgørelse og tjenestestedstelefon.

Der er ikke med ophævelsen tilsigtet nogen ændring i de enkelte statsinstitutioners anvendelse af telefongodtgørelse eller tjenestestedstelefoner, men der vil herefter ikke være nogen aftalemæssig begrænsning i institutionernes adgang til efter tjenstligt behov at betale helt eller delvis for telefonudgifter mv.