22.1.7.8. Udflytning grundet helbredsmæssige forhold

Til medarbejdere, der fraflytter en tjenestebolig ved dispensation grundet helbredsmæssige forhold, udbetales en godtgørelse svarende til det fastsatte årlige boligbidrag. Godtgørelsen beregnes af det egentlige boligbidrag, dvs. ekskl. eventuel varmebetaling, på fraflytningstidspunktet, jf. aftalens § 29, litra d.