22.1.7.3. Godtgørelse uden skift af tjenestested

Til medarbejdere, der uden at skifte tjenestested

  • flytter ind i en anvist tjenestebolig eller
  • efter pålæg fraflytter en lejebolig som følge af dens nedlæggelse eller
  • uden forbindelse med afsked efter pålæg fraflytter en anvist tjenestebolig,

udbetales godtgørelse efter reglerne for uansøgt forflyttelse, bortset fra godtgørelse for dobbelt husførelse.