22.1.7.9. Færøerne

Reglerne om ansøgt forflyttelse uden forbindelse med forfremmelse gælder også for medarbejdere på Færøerne, der flytter fra Færøerne for at bosætte sig i Danmark i forbindelse med afsked med pension på grund af alder eller helbredsbetinget utjenstdygtighed eller af anden utilregnelig årsag, jf. aftalens § 30.