34.2.5. Pensionering efter ophør af udbetaling af rådighedsløn/ventepenge

Når retten til rådighedsløn ophører, jf. kap. 32, skal der udbetales egenpension, jf. afsnit 34.2.2, eller beregnes en opsat pension, jf. afsnit 34.2.7, medmindre tjenestemanden har opnået ansættelse, der medregnes i pensionsalderen efter TPL § 4, jf. TL § 32, stk. 3 og 5, og TPL §10.

For tjenestemænd, der er omfattet af Fmst. cirk. 15/3 2007 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer, beregnes pensionen på grundlag af det opnåede skalatrin på tidspunktet for overgang til rådighedsløn (afskedstidspunktet), uanset at tjenestemanden ikke har nået sluttrinnet i det skalatrinsforløb, der gælder for stillingen.