22.1.3.10. Udgifter til opmagasinering

I stedet for godtgørelse af huslejetab, godtgørelse for dobbelt husførelse eller godtgørelse for transport mellem hjem og det ny tjenestested kan der udbetales godtgørelse for udgifter til opmagasinering af bohavet, indtil medarbejderen har anskaffet sig passende bolig, normalt ikke i mere end 12 måneder.