22.1.3.4. Installationsudgifter

Rimelige udgifter til nedtagning og opsætning af lamper og sædvanlige husholdningsmaskiner refunderes, hvis arbejdet er udført af en autoriseret installatør, jf. aftalens § 12, stk. 4. Efter praksis betragtes fx køleskab, komfur og opvaske- og vaskemaskine som "sædvanlige husholdningsmaskiner", men fx ikke en tv-antenne. Der vil heller ikke kunne dækkes udgifter til ny-installationer eller til egentlige ændringer af selve installationen (fx overgang fra gas- til el-drift).