22.1.3.3. Godtgørelse af udgifter ved bohavets flytning

Godtgørelse af udgifter ved indboets flytning er betinget af, at medarbejderen har indhentet tilbud fra mindst tre flytteforretninger, jf. aftalens § 12, stk. 1, litra a. Dette gælder dog ikke medarbejdere, som kun flytter med enkelte indbogenstande. Medarbejdere, der selv foretager flytningen, kan få refunderet udgifterne til leje af transportmiddel samt eventuel færgeudgift/broafgift, jf. aftalens § 12, stk. 3.

De modtagne flyttetilbud skal godkendes af det tjenestested, hvortil medarbejderen flytter, jf. aftalens § 12, stk. 1, litra b. Hvis ingen af de tilbud, medarbejderen har indhentet, kan godkendes, skal det nye tjenestested fremskaffe et nyt flyttetilbud. Hvis medarbejderen ønsker at benytte et tilbud, der er højere end det godkendte, skal pågældende selv betale forskelsbeløbet, jf. aftalens § 12, stk. 2.

Tilbuddet skal indeholde oplysning om transportmåden, om betaling for leje af flyttebil, arbejdsløn til ind- og udpakning, læsning og ned- og opbæring, eventuelle udgifter til færge/skibe/broafgift og om andre ydelser, der kan specificeres.

Udgiften til almindelig transportforsikring, som er inkluderet i tilbudssummen, vil kunne dækkes. Der kan desuden dækkes rimelige udgifter til all risk-forsikring i de situationer, hvor flytning foregår ad søvejen og flyttevogn ikke kan medtages. Udgifter til forsikringspræmier i øvrigt godtgøres normalt ikke.