26.2.8.7. Omsorgsdage

Der henvises til kapitel 25.