26.2.8.4. Frihed i særlig anledning

Der er ikke fastsat generelle regler for frihed i anledning af eksempelvis bryllup, sølv- eller guldbryllup, dødsfald, begravelse, flytning og andre lignende begivenheder. Der kan dog på den enkelte institution være praksis/kutyme for at give frihed med løn i sådanne tilfælde. Om praksis og kutymer henvises i øvrigt til PAV kap. 4.