26.2.8.1. Barsel og adoption

Der henvises til PAV kap. 25.