26.2.6. Ferie

For så vidt angår optjening og afvikling af ferie under en tjenestefrihedsperiode henvises til PAV kap. 23.

I forhold til ferieafvikling i tjenestemænds rådighedslønsperioden med modregning af løn fra anden ansættelse henvises til PAV kap. 32.