26.2.6. Ferie

For så vidt angår optjening og afvikling af ferie under en tjenestefrihedsperiode henvises til kapitel 23 .

I forhold til ferieafvikling i tjenestemænds rådighedslønperiode med modregning af løn fra anden ansættelse henvises til kapitel 32 .