22.4.6. Regulering

Godtgørelsen reguleres hvert år pr. 1. april. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udsender meddelelse om regulering af de enkelte godtgørelseselementer med henblik på, at styrelserne kan regulere de lokalt aftalte kontorholdsgodtgørelser, jf. Skm. cirk. 5/5 2022 om regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2022.