22.4.6. Regulering

Godtgørelsen reguleres hvert år pr. 1. april. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udsender meddelelse om regulering af de enkelte godtgørelseselementer med henblik på, at styrelserne kan regulere de lokalt aftalte kontorholdsgodtgørelser, jf. Fmst. cirk. 26/3 2019 om regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2019 (Modst. nr. 010-19).