22.4.2. Regelgrundlag

Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har indgået aftale 16/10 1989 om vilkårene for ydelse af kontorholdsgodtgørelse til tjenestemænd i staten. Aftalen er udsendt med Fmst. cirk. 22/11 1989 om kontorholdsgodtgørelse.

Aftalen er en rammeaftale, og det er derfor nødvendigt, at den enkelte ansættelsesmyndighed, for hvem det er aktuelt at yde kontorholdsgodtgørelse, indgår lokal aftale herom med vedkommende (central)organisation eller den organisation, som er blevet bemyndiget til det.