22.4.1. Personkreds

Fmst. cirk. 22/11 1989 om kontorholdsgodtgørelse omfatter efter sin ordlyd tjenestemænd i staten, men kan i øvrigt anvendes på alle ansatte uanset ansættelsesform. Reglerne gælder dog ikke for folkekirken.