22.4.3. Betingelser

Aftalen om kontorholdsgodtgørelse opstiller nogle grundlæggende betingelser for, at kontorholdsgodtgørelse kan ydes:

  • Den ansatte skal som led i ansættelsesforholdet stille kontor mv. til rådighed på bopælen,
  • der skal være tale om distriktsansættelse og
  • der må ikke af ansættelsesmyndigheden eller andre være stillet tjenstligt lokale til rådighed uden for bopælen.

Hvis de grundlæggende betingelser er opfyldt, afhænger niveauet for eventuel kontorholdsgodtgørelse af, om den ansatte stiller kontor til rådighed i sit hjem med henblik på publikumsbetjening, eller om det alene er nødvendigt at udføre kontorarbejde o.l. på bopælen, uden at det indebærer publikumsbetjening. Er der tale om publikumsbetjening, anvendes de højere satser i kap 2 i aftalen om kontorholdsgodtgørelse. I andre tilfælde anvendes satserne i aftalens kap. 3.