22.4.4. Hvad dækker godtgørelsen?

Både godtgørelse efter kap. 2. i aftalen om kontorholdsgodtgørelse og godtgørelsen efter aftalens kap. 3 er sammensat af en række enkeltgodtgørelser, der hver for sig skal dække typiske merudgifter ved at stille kontor e.l. til rådighed i eget hjem, fx til elektricitet. En forudsætning for, at en enkeltgodtgørelse kan indgå som led i en lokal aftale om kontorholdsgodtgørelse, er, at den ansatte påføres merudgifter. Hvis ansættelsesmyndigheden fx stiller inventar til rådighed, kan der ikke i kontorholdsgodtgørelsen indgå et beløb til dækning af den ansattes anskaffelse af inventar.