22.4.5. Godtgørelsens størrelse

Enkeltgodtgørelserne i kap. 2 og kap. 3 i aftalen om kontorholdsgodtgørelse er maksimum for, hvilke beløb godtgørelserne kan ydes med. I forbindelse med indgåelse af lokale aftaler om kontorholdsgodtgørelse må der derfor tages stilling til, om de konkrete forhold betinger en lavere ydelse.