19.3.1.3. Plustid

På en række områder, hvor der er selvstændige arbejdstidsregler, er der indført bestemmelser om plustid, der svarer til plustidsbestemmelserne i tjenestemændenes arbejdstidsaftale, jf. afsnit 19.2.4.3 .