19.9. Bilags- og henvisningsoversigt

Bilag

  • Bilag 19.9.1 Eksempler på godtgørelse for arbejde uden for almindelig dagarbejdstid
  • Bilag 19.9.2 Oversigt over arbejdstidens længde.
  • Bilag 24.8.1 Oversigt over optjening af fast påregnelige tillæg (natpenge mv. og arbejdsbestemte tillæg) samt frihed for arbejde på ubekvemme tidspunkter under betalt fravær mv.

Henvisninger

19.9.1. Eksempler på godtgørelse for arbejde uden for almindelig dagarbejdstid

En ansat med almindelig dagarbejdstid og ret til overarbejdsgodtgørelse, der normalt har fri kl. 16, arbejder til kl. 20.

    § 13
Ulempetillæg
Fuldtidsansat
Fuldtidsnormen overskrides med 4 timer, idet der ikke er givet tilsvarende frihed inden for normperioden
§ 8, stk. 1:
4 timers afspadsering + 50 pct.=
6 timers afspadsering
eller
4 x timeløn + 50 pct. =
6 timelønninger
eller
en tilsvarende kombination af afspadsering og betaling
Tillæg for tiden
fra kl. 17 til kl. 20 =
3 x 25 pct. af timelønnen
Fuldtidsansat
Fuldtidsnormen overskrides ikke, idet der er givet tilsvarende frihed (4 timer) inden for normperioden
Ingen overarbejdsgodtgørelse Tillæg for tiden
fra kl. 17 til kl. 20 =
3 x 25 pct. af timelønnen
Deltidsansat
Der er ikke givet tilsvarende frihed inden for normperioden, og arbejdstiden overstiger ikke fuldtidsnormen
§ 8, stk. 2:
4 timers afspadsering
eller
4 x timeløn
Tillæg for tiden
fra kl. 17 til kl. 20 =
3 x 25 pct. af timelønnen
Deltidsansat
Der er givet tilsvarende frihed (4 timer) inden for normperioden
Ingen overarbejdsgodtgørelse Tillæg for tiden
fra kl. 17 til kl. 20 =
3 x 25 pct. af timelønnen

 

Beregning af godtgørelse for arbejde i weekenden

En ansat med almindelig dagarbejdstid arbejder lørdag fra kl. 10 til kl. 14.

    § 14
Weekendgodtgørelse
Fuldtidsansat
- ekstravagt
Tillæg for tiden
fra kl. 10 til kl. 14 =
4 x 25 pct. af timelønnen
4 timers afspadsering + 50 pct. = 6 timers afspadsering
eller
4 x timeløn + 50 pct.=
6 timelønninger
eller
en tilsvarende kombination af afspadsering og betaling
Fuldtidsansat
- omlægning
Der er givet tilsvarende frihed (4 timer) mandag i samme uge
Tillæg for tiden
fra kl. 10 til kl. 14 =
4 x 25 pct. af timelønnen
50 pct. af 4 timer =
2 timers afspadsering
eller
50 pct. af 4 timelønninger =
2 timelønninger
Deltidsansat
- ekstravagt
Tillæg for tiden
fra kl. 10 til kl. 14 =
4 x 25 pct. af timelønnen (uanset om fuldtidsnormen er opfyldt eller ej)

(uanset er fuldtidsnormen er opfyldt eller ej)                                                                          4 timers afspadsering + 50 pct. = 6 timers afspadsering
eller
4 x timeløn + 50 pct.=
6 timelønninger
eller
en tilsvarende kombination af afspadsering og betaling

Deltidsansat
- omlægning
Der er givet tilsvarende frihed (4 timer) mandag i samme uge
Tillæg for tiden
fra kl. 10 til kl. 14 =
4 x 25 pct. af timelønnen (uanset om fuldtidsnormen er opfyldt eller ej)
(uanset om fuldtidsnormen er opfyldt eller ej)         50 pct. af 4 timer =
2 timers afspadsering
eller
50 pct. af 4 timelønninger =
2 timelønninger

 

19.9.2. Oversigt over arbejdstidens længde

 

-

1. april 1961

: 48 timer pr. uge

*)

1. april 1961

-

1. april 1966

: 45 timer pr. uge

*)

1. april 1966

-

1. juni 1968

: 44 timer pr. uge

*)

1. juni 1968

-

1. sept. 1970

: 42 1/2 timer pr. uge

*)

1. sept. 1970

-

1. dec. 1974

: 41 3/4 timer pr. uge

 

1. dec. 1974

-

1. jan. 1987

: 40 timer pr. uge

 

1. jan. 1987

-

1. sept. 1988

: 39 timer pr. uge

 

1. sept. 1988

-

1. sept. 1990

: 38 timer pr. uge

 

1. sept. 1990

-

 

: 37 timer pr. uge

 


*) For administrativt personale dog 42 timer pr. uge.