19.5.9. Registrering

En flekstidsordning forudsætter normalt særlige systemer, der registrerer de ansattes tilstedeværelse.

Registreringssystemerne må suppleres med særskilt indrapportering i de situationer, hvor timer inden for fiks-/flekstiden skal medregnes i den samlede arbejdstidsopgørelse, uden at den ansatte er til stede på arbejdspladsen.

Det gælder bl.a. for:

  • Arbejdstid, der præsteres andre steder end i selve institutionen
  • Feriedage/særlige feriedage
  • Afspadsering
  • Sygedage
  • Andet lovligt fravær