19.5.10. Andet lovligt fravær

I forbindelse med begrebet "andet lovligt fravær" bør der fastlægges retningslinjer for, om og i hvilket omfang lægebesøg og lign. i fiks- og/eller flekstiden kan godskrives som arbejdstid.