15.3.2.12. Sikkerhedsgodkendelse

Der henvises til afsnit 15.2.2.17.