15.1. Indledning

Kapitlet beskriver reglerne for ansættelse af dels tjenestemænd, jf. afsnit 15.2, dels overenskomstansatte, jf. afsnit 15.3.

Herudover omtales:

Som Bilag 15.10.1 er udarbejdet en tjekliste i forbindelse med besættelse af godkendte og klassificerede tjenestemandsstillinger.