15.1. Indledning

Kapitlet har følgende centrale afsnit:

Som Bilag 15.10.1 er udarbejdet en tjekliste i forbindelse med besættelse af godkendte og klassificerede tjenestemandsstillinger.