31.6.1. Alternativer til afskedigelse

Indledningsvis bemærkes, at arbejdsgiveren som alternativ til afskedigelse begrundet i institutionens forhold, fx økonomi, budgetnedskæringer eller opgavebortfald, som udløser arbejdsmangel, skal overveje, om der er andre muligheder:

  • Naturlig afgang
  • Frivillig fratræden, jf. PAV kap. 30
  • Seniorordninger, jf. PAV kap. 33
  • Reduktion af over- og merarbejde kombineret med honorering i form af afspadsering frem for kontant betaling
  • Varsling af ferie
  • Revurdering af personalesammensætningen ved eventuelle nyansættelser med henblik på at undgå overkvalificeret – og dermed dyrere – arbejdskraft
  • Omplacering af ansatte i kraft af ledelsesretten.