31.4. Særligt om tjenestemandslignende ansatte

For tjenestemandslignende ansatte fremgår reglerne om opsigelsesvarsler af den enkeltes ansættelseskontrakt eller af reglementer, regulativer eller andre generelle ansættelsesgrundlag. Hvis intet er fastsat, anvendes samme opsigelsesvarsler som for tjenestemænd. For tjenestemandslignende ansatte, der er funktionærer, gælder dog som minimum funktionærlovens opsigelsesvarsler.