28.3.3. Lønfradrag

I de tilfælde, hvor der i medfør af reglerne om aflønning under værnepligtstjeneste skal foretages lønfradrag – fx for tjenestemænd, der indkommanderes som befalingsmand af reserven – følges reglerne i Skm. cirk. 30/11 2021 om lønfradrag og lønberegning for tjenestemænd.