28.5. InterForce

Det stigende antal internationale opgaver, som Danmark deltager i, har sat yderligere fokus på det hjemsendte reservepersonel. Forsvaret har i den sammenhæng etableret InterForce, som er et samarbejde mellem forsvaret, private virksomheder og offentlige virksomheder, der skal forbedre forholdene for frivilligt personel og for reservepersonel.

Der er i den forbindelse nedsat en landskomité samt regionale komitéer, der har til opgave at udbrede kendskabet til InterForce.

I relation til InterForce er det muligt for institutioner mv. at afgive en støtteerklæring om anerkendelse af medarbejderes ret til tjenestefrihed til bl.a. militær efteruddannelse samt velvilje over for tjenestefrihed til deltagelse i internationale missioner af op til 7 måneders varighed.

De statslige institutioner er ikke forpligtet til at afgive en støtteerklæring til InterForce, men Medarbejder- og Kompetencestyrelsen opfordrer institutionerne til positivt at overveje at afgive en sådan erklæring.