28.3.6. Ferie

En ansat, der har tjenestefrihed til udsendelse af forsvaret til udlandet, følger de almindelige regler om optjening af ferie under tjenestefrihed uden løn i henhold til Skm. cirk. 18/12 2019 om aftale om ferie (ferieaftalen) eller Lbekg. 230 12/2/2021 om ferie (ferieloven), hvis den ansatte ikke er omfattet af ferieaftalen.