28.4. Kvinder antaget til tjeneste på værnepligtslignende vilkår

I henhold til Lbekg. 667 20/6 2006 om forsvarets personel kan kvinder antages til militærtjeneste på værnepligtslignende vilkår. Kvinder antages på værnepligtslignende vilkår på kontrakt og gennemgår en uddannelse i det almindelige uddannelsessystem for værnepligtige på lige fod med og sammen med de værnepligtige mænd. Ved kontrakten forpligter kvinderne sig til at forrette tjeneste under den første samlede militære uddannelse og til at give møde ved mønstring og efteruddannelse.

Kvinder antaget på værnepligtslignende vilkår er omfattet af militær straffe- og retsplejelovgivning og har desuden pligt til at forrette tjeneste under krig og andre ekstraordinære forhold, og når det skønnes nødvendigt af hensyn til landets sikkerhed. Der henvises i øvrigt til Lbekg. 667 20/6 2006 om forsvarets personel.

Kvinder antaget til tjeneste på værnepligtslignende vilkår er omfattet af lov om værnepligtsorlov, såfremt de opfylder betingelserne i loven. Der henvises til afsnit 28.2.