28.1. Indledning

Lønmodtagere, der aftjener værnepligt eller som ved kontrakt med forsvaret stiller sig til rådighed for udsendelse til udlandet, har i den anledning såvel en række rettigheder som en række pligter i deres ansættelsesforhold. Disse rettigheder og pligter fremgår af flere forskellige regler og regelsæt.

Lbekg. 309 3/3 2011 om værnepligtsorlov og om orlov ved forsvarets udsendelse af lønmodtagere til udlandet er der fastsat regler om retten til fravær mv. Denne lov gælder for alle lønmodtagere, herunder statsansatte, uanset ansættelsesform, jf. afsnit 28.2.

Herudover findes der i aftaler, overenskomster/organisationsaftaler mv. en række særlige regler om ansættelsesvilkår for statsansatte under værnepligtstjeneste mv., herunder om løn, lønfradrag, anciennitetsoptjening og ferie, jf. afsnit 28.3.