28.2.9.2. Mindre ændringer

Eventuelle ændringer som følge af kortere tillægstjeneste el. lign. forringer ikke den værnepligtige lønmodtagers retsstilling, når blot arbejdsgiveren får underretning om udskydelsen.