28.2.2. Funktionærer

For lønmodtagere, der er omfattet af Lbekg. 309 3/3 2011 om værnepligtsorlov og om orlov ved forsvarets udsendelse af lønmodtagere til udlandet, erstatter reglerne i denne lov de bestemmelser, der findes i § 6, stk. 1 og 3, i Lbekg. 1002 24/8 2017 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (funktionærloven), om indkaldelse til værnepligtstjeneste, afskedigelse, underretning, genindkaldelse og genindtræden, jf. Lbekg. 309 3/3 2011 om værnepligtsorlov og om orlov ved forsvarets udsendelse af lønmodtagere til udlandet, § 11.

Funktionærer, der – fordi de fx ikke opfylder kravet om 9 måneders forudgående ansættelse – falder uden for Lbekg. 309 3/3 2011 om værnepligtsorlov og om orlov ved forsvarets udsendelse af lønmodtagere til udlandet, er dog fortsat beskyttet af de pågældende lovbestemmelser i funktionærloven.

Funktionærlovens § 6, stk. 2, om løn under genindkaldelse finder stadig anvendelse for funktionærer.