28.2.1. Ufravigelig

Lovens regler kan ikke fraviges til ugunst for lønmodtagerne.

Loven forhindrer ikke, at der ved kollektive aftaler og overenskomster/organisationsaftaler gives de ansatte bedre vilkår end dem, der fremgår af loven.