21.6.1. Den ansatte sørger selv for indkvartering

Hvis det overlades til den ansatte selv at sørge for indkvartering, kan dette ske på to måder,

  • den ansatte får refunderet udgifter til hotelværelse eller lignende mod forevisning af dokumentation
  • den ansatte får udbetalt udokumenteret nattillæg , når betingelserne herfor er opfyldt, jf. afsnit 21.6.6 .