21.10.1. Hvilke aftaler?

Tjenesterejseaftalen indeholder hjemmel til, at der lokalt kan indgås aftale om visse forhold, jf. afsnit 21.10.2. Der er også mulighed for at indgå lokalaftaler i henhold til bemyndigelse fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.