21.9.2. Lokalaftale

Hvis der gør sig særlige forhold gældende, kan der indgås lokalaftale for afgrænsede grupper af ansatte under lønramme 37 om, at de kan få udgifter under tjenesterejser i Danmark og på Færøerne refunderet mod dokumentation, jf. afsnit 21.10.2.