21.2.5. Grønland

Ansatte med fast tjenestested i Grønland følger dog specielle regler fastsat i aftale om godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser for statens tjenestemænd i Grønland, der er indgået mellem Finansministeriet og centralorganisationerne.