26.2.2.3. TPL § 4, stk. 4

I § 4, stk. 4, i Lbekg. 510 18/05 2017 om tjenestemandspension (tjenestemandspensionslovens) (TPL), er der mulighed for, at finansministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet kan tiltræde medregning af tjenestefrihedsperioden i pensionsalderen.