26.2.2.3. TPL § 4, stk. 4

I TPL § 4, stk. 4, er der mulighed for, at skatteministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet kan tiltræde medregning af tjenestefrihedsperioden i pensionsalderen.