26.2.2.1. TL § 58

I henhold til § 58, stk. 1, i Lbekg. 511 18/05 2017 om tjenestemænd (tjenestemandslovens) (TL), kan en minister eller den, der bemyndiges dertil, give en tjenestemand hel eller delvis tjenestefrihed uden løn og uden optjening af lønanciennitet.

Efter TL § 58, stk. 2, kan finansministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet fastsætte bestemmelser om tjenestefrihed med hel eller delvis løn og optjening af lønanciennitet i perioden.