6.3.4.1. Anmeldelse

Når en gruppe har valgt en tillidsrepræsentant, skal pågældendes organisation skriftligt anmelde valget over for ansættelsesmyndigheden.